High Steaks Golf Cup 2016

In 2016 blaast de High Steaks Cup vijf kaarsjes uit. Om al onze wensen te laten uitkomen, gaan we op zoek naar mannen van de lange adem die met ons willen terugkijken in de tijd. Niet alleen vijf jaar achterom naar de eerste editie, maar helemaal tot aan de bakermat van de nobele golfsport.

Want is er een betere gelegenheid dan een eerste jubileumjaar, om te proeven of het gras overzee inderdaad groener is dan aan deze kant van de plas. We nemen jullie daarom mee voor twee dagen golfplezier op de glooiende greens van Kent, Engeland.

Zoals u het van ons gewend bent, zal het een all-in formule betreffen die netjes de fairway houdt tussen bunkers van plezier. Met andere woorden, u kan niet verkeerd afslaan tijdens de High Steaks Golf Cup, hoe ingewikkeld het daar ook wordt met links en rechts.

Het High Steaks team

Info

zondag 10 april 2016
maandag 11 april 2016
€270 per persoon
(+€25 voor éénpersoonskamer)

Voorschot zal respectievelijk €95 en €120 (éénpersoonskamer)

Inbegrepen Dag 1

 • Ontbijt op de bus
 • Greenfee
 • Broodje en drankje 's middags
 • Uitgebreide prijzentafel
 • 'Gratis vat'
 • Dinner
 • Overnachting
 • Alle verplaatsingen met de bus

Inbegrepen Dag 2

 • Ontbijt in het hotel
 • Greenfee
 • Broodje en drankje 's middags
 • Dinner(tje)
 • Alle verplaatsingen met de bus

Verloop

Volgt...

Inschrijvingen

Helaas! De High Steaks Golf Cup 2016 is volzet...

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Onder organisator wordt verstaan: het High Steaks Golf Team.
  2. Iedere deelnemer is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van de High Steaks Golf Cup. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.highsteaksgolf.be. Tevens zijn de algemene voorwaarden opgenomen op het inschrijfformulier.
  3. Bij inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
  4. De organisator behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken.
  5. De persoonlijke gegevens van deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van de organisator gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 2. Inschrijving, betaling en annulatie
  1. Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier.
  2. Inschrijven gebeurt per 2 deelnemers met correcte gegevens. Bij het invullen van valse en/of incorrecte gegevens heeft de organisator het recht de inschrijving te schrappen.
  3. Enkel na betaling heeft de deelnemer zich definitief ingeschreven voor deelname aan de High Steaks Golf Cup.
  4. Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de organisator ten minste 35 kalenderdagen voor het event. Er is geen restitutie mogelijk van het voorschot.
  5. De organisator kan het event annuleren of verplaatsen naar een andere datum als hiertoe gegronde en dringende redenen (waaronder overmachtssituaties) zijn.
 3. Verantwoordelijkheden en plichten van de organisator
  1. De organisator verzorgt het event zoals beschreven in het "Info" gedeelte van de site op de aangekondigde datum.
 4. Eigen risico en aansprakelijkheid van de deelnemer
  1. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan het event.
  2. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het event mocht overkomen.
 5. Deelname en uitsluiting van de deelnemer
  1. De organisator behoudt zich het recht deelnemers te weigeren.
  2. Deelnemers dienen zich gedurende hun deelname te houden aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door De organisator op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan leiden tot uitsluiting van toekomstige edities.

Vorige Edities

 • 2015-04-20

  Zoals de musketiers pas compleet waren toen ze D'Artagnan tegen het lijf liepen, zo kon ook een nieuwe editie van de High Steaks Men's Cup niet uitblijven. Het kruisen van de ijzers gebeurt voor de gelegenheid op Franse bodem. De perfecte voorbereiding voor een overzees avontuur in het jubileumjaar 2016. Wie op 20 april de High Steaks kleuren draagt, maakt bovendien kans op een extra prijs.


  Foto's

 • Foto's 2015

 • 2014-04-28

  In het jaar dat de Groote Oorlog herdenkt, is elk excuus goed om een bunker op te zoeken. The High Steaks Men's Cup zet dit jaar het grove geschut in om u alweer perfect in stelling te brengen voor een wedstrijdje golf op het scherp van de snee. Voor 25 euro krijgt u er de polo als perfecte camouflage bij.


  Foto's

 • Foto's 2014

 • 2013-04-15

  E


  Foto's

 • Foto's 2013

 • 2012-04-16

  Deze Men's Day trakteert deelnemers van alle niveaus op een ontspannen dag golfen op een uitdagend golf terrein. Achttien holes beslissen over wiens ambities in het bunkerzand stranden en welk duo het gras voor de voeten van de tegenstand weet weg te maaien. Naast eeuwige roem zullen talrijke prijzen in de wacht geslaan worden. Afsluiten gebeurt op Belgische bodem met een Bourgondisch feestmaal.


  Foto's

 • Foto's 2012